Thông tin sản phẩm > T-SHIRT CHIBI ĐẤNG YM - TS-03

T-SHIRT CHIBI ĐẤNG YM - TS-03

Điều kiện đổi quà
  • Đủ 249000 VXU trong tài khoản
Nội dung

Áo Thun có logo Đấng YM

Quà tặng tùy chọn

Bạn sẽ được chọn 1 trong các quà tặng sau đây, khi mua sản phẩm T-SHIRT CHIBI ĐẤNG YM - TS-03:

- WEARMASK V GAMING - KT-01

T-SHIRT CHIBI ĐẤNG YM - TS-03