Tin mới nhất >

Sự Kiện Đua Top Hấp Dẫn

| 28/10/2020 10:01:00 | 26 lượt xem

Nếu thấy hay vui lòng chia sẻ

 Đua Top Lực Chiến 

 Thời Gian : 07 Ngày Khai Mở Máy Chủ Mới

  Phần Thưởng Top

Top 1: 2.000.000 Vàng

Top 2: 1.000.000 Vàng

Top 3: 700.000 Vàng

Top 4: 500.000 Vàng

Top 5: 300.000 Vàng

 

Tham gia vào gruop Cộng Đồng Game Online để xem bảng xếp hạng đua top và làm theo hướng dẫn để nhận thưởng

Quà sẽ được chuyển vào Rương Website nhé: http://choi68.com/ruong.html

 Sự Kiện Đua Top Ingame

 Đua Top Cấp

 Trong thời gian 07 ngày khai mở máy chủ mới chỉ cần các Tiên Hữu đạt cấp độ nhất định , có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn

 

 Đua Top Cánh

 Trong thời gian 07 ngày khai mở máy chủ mới chỉ cần các Tiên Hữu đạt cấp độ nhất định , có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn

 Đua Top Bảo Thạch

 Trong thời gian 07 ngày khai mở máy chủ mới chỉ cần các Tiên Hữu đạt cấp độ nhất định , có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn

 

 Đua Top Săn Boss

 Trong thời gian 07 ngày khai mở máy chủ mới chỉ cần các Tiên Hữu đạt cấp độ nhất định , có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn

 

 Đua Top Thời Trang

 Trong thời gian 07 ngày khai mở máy chủ mới chỉ cần các Tiên Hữu đạt cấp độ nhất định , có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn

 

 Đua Top Toạ Kỵ

 Trong thời gian 07 ngày khai mở máy chủ mới chỉ cần các Tiên Hữu đạt cấp độ nhất định , có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn

 

 

 Đua Top Trang Bị

 Trong thời gian 07 ngày khai mở máy chủ mới chỉ cần các Tiên Hữu đạt cấp độ nhất định , có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn

 

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ!

Bài viết liên quan
Chưa có bài viết

Bình luận